Gedrag

gedraggedraggedrag
Pijler 4: Gedrag

Al schrijf je CO2 reductiedoelstelling nog zo mooi op het succes valt of staat met gedrag van je medewerkers. Hou je niet alleen bezig met de registreren van het verbruik maar kijk ook naar een zuinig rijden training. Zet campagnes op voor de training zodat er ook daadwerkelijk effect te zien is v00r het zuinig rijden. Maak afspraken wanneer medewerkers gebruik moeten maken van OV. Denk niet alleen aan een inkoopbeleid, maar ook aan het bewust gebruiken van de bestelbussen, zonder ze nodeloos vol te stouwen. Stel ambassadeurs aan binnen je organisatie zodat meetbare doelen worden gemaakt voor de organisatie.  Denk niet dat je personeel het moet doen, maar juist ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ van het management.

We onderscheiden rij- en reisgedrag.
Hoeveel benzine wordt er verbruikt?  Rijgedrag! 
Hoe komen de medewerkers naar het werk? Reisgedrag! 

Kom erachter welke tactieken nodig zijn om jouw organisatie te optimaliseren

Gedrag

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.